POUŤ V OUDOLU SVATÉHO KRYŠTOFA

30.07.2016 13:00

Pouťové vystoupení naší kapely v sobotu asi ve 13:00 hodin a 1 16:00 hodin

toto se bude opqakovat i v neděli 31.07 2016